Deelname.

Deelname aan de avondvierdaagse kan als lid van een van de deelnemende scholen, als een van de deelnemende verzorgingshuizen, als ouder, begeleider, verzorger, als groep of als individuele wandelaar.

Een  begeleider van een groep moet 18 jaar of ouder zijn.

Wandelaars tot en met groep 8 van de basisscholen moeten onder toezicht van een ouder, verzorger, begeleider lopen. 

Wandelaars dienen zich in looppas voor te bewegen.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor anderen deelnemers.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Aanwijzingen van de organisatie ,politie verkeersregelaars en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

Ouders en begeleiders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op, en het gedrag van hun kinderen.

De wegenverkeerswet van 1994 en verkeerstekens van 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afval bakken.

Mocht je in groepsverband lopen is het verplicht dat 2 personen van de groep het daarvoor bestemde hesje + groepsnummer dragen.

En dat zei dan linksvoor en rechtsachter in de groep lopen, dit is om het zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Niet toegestaan.

Het gebruik maken van rolschaatsen, skateboard, step, fiets, ect.

Overlast veroorzaken aan anderen wandelaars, omwonende en overig verkeer.

Tijdens de wandeltocht is het voor de deelnemers verboden op enigere wijze uiting te geven van aanstootgevend gedrag.

 

Aansprakelijkheid organisatie.

De organisatie, eventuele  partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

De deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie.

De organisatie behoud zich het recht voor, de route, start- en / finishtijden en/of-plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden en of andere calamiteiten.

Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van materiele schade.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet ,beslist de organisatie.